معرفی انواع BPMS هاچرا نیاز به مشاوره در انتخاب BPMS داریم ؟

 • اولین اشتباه در خرید نرم افزار خصوصاً مواردی شبیه BPMS آخرین اشتباه است. برای کاهش این ریسک مشاوره در فرایند انتخاب و خرید نرم افزار امری شناخته شده و اجتناب ناپذیر در سطح دنیا است.

 • خرید نرم افزار معمولاً پروسه ای تکرار ناشدنی است کافی است تا واحد متولی خرید دچار اشتباه شود تا این اشتباه را به حساب BPMS منظور کرده و سازمان از داشتن منافع حاصل برای همیشه محروم شود.

 • هزینه ها بابت پیاده سازی، پشتیبانی، تحلیل و ساخت فرایندها در نرم افزار BPMS بالا است و در صورت در اختیار نداشتن ابزار BPMS مناسب، هزینه ها افزایش چشمگیری خواهد داشت

 • جهت خرید نرم افزار در سطوح مختلف سازمانی مقاومت وجود دارد وجود مشاور و تجربه وی در فازهای ابتدایی مقاومت سازمانی را به دلیل مواجه متعدد مشاور با موارد مشابه کاهش خواهد داد.


مشاوره تلفنی

چرا باید ما را انتخاب کنید؟

مراحل مختلف انتخاب، پیاده سازی و اجرای فرایندها در بستر BPMS و تحلیل و طراحی فرایندهابه عنوان ورودی اصلی BPMS مسیری است که بارها آن را پیموده ایم و در کنار شما خواهیم بود تا بدانید کجا هستید و به کجا خواهید رفت و چگونه این مسیر را طی خواهید کرد. 

 1. تحلیل و طراحی فرآیند

   

  لازمه اصلی موفقیت در پروژه های  BPMS ، داشتن ورودی خوب برای پیاده سازی در ابزار BPMS است. صرف خرید یک ابزار حتی گران قیمت به هیچ وجه موفقیت شما را تضمیمن نمیکند. ما با در اختیار داشتن تیم متخصص و با تجربه از تحلیلگران کسب و کار و فرایند، فرایندهای شما رو طوری مورد تحلیل و بازنگری قرار میدهیم که بتوان با حداکثر کیفیت ورودی BPMS را تامین نمود.

 2. برنامه ریزی، مدیریت و راهبری پروژه

  مراحل مختلف انتخاب، نصب، پیاده سازی و اجرای فرایندها در بستر BPMS مسیری است که برای بسیار افراد و سازمان ها تازگی داشته و معمولاً چنین تجربه ای وجود ندارد. طی کردن این مسیر با ازمون و خطا نیز راه حل منطقی نخواهد بود. ما با در اختیار داشتن تیمی مجرب در این حوزه میتوانیم به عنوان مشاور در تمام یا بخشی از فازهای اجرای پروژه های BPMS در سازمان شما، ریسک های شما را کاهش دهیم.

 3. پیاده سازی صحیح فرآیندها در نرم افزار BPMS

  تیم پیاده سازی ما متشکل از گروه های مختلفی است که هر گروه بر روی نرم افزار خاصی از BPMS تخصص دارند و بسته به نرم افزار BPMS انتخاب شده توسط شما یا از طریق مشاوره ما، قادر خواهند بود فرآیندهای تحلیل و طراحی شده را در سیستم BPMS خواهند ساخت.

 4. آموزش و فرهنگ سازی مناسب در سطح سازمان

  حمایت مدیران ارشد از اجرای پروژه BPMS از شرایط لازم و حیاتی موفقیت در اینگونه پروژه هاست اما کافی نیست. وقتی میتوان از این موفقیت اطمینان حاصل کرد که بدنه سازمان و سایر مدیران میانی نیز همراستا و همسو با تیم داخلی مجری BPMS باشند. برای این منظور یکی از خدمات گروه ما برگزاری سمینار و دوره های آموزشی کوتاه مدت برای مدیران در سازمان ها است.

آخرین نوشته ها

})