۳۰دی ۱۳۹۸
اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری در کسب و کار چه جایگاهی باید داشته باشد؟   اتوماسیون اداری در کسب و کار چه جایگاهی دارد؟  در این مطلب میخواهیم در این خصوص توضیحاتی را ارئه نماییم. تاریخچه بکارگیری اتوماسیون اداری در سازمان ها و ادارت کشور ما به بیش از ۲۰ سال باز میگردد. در طی این ۲۰ سال […]

۲۶بهمن ۱۳۹۸
نرم افزار BPMS

هیچ BPMS ایرانی وجود ندارد. واقعا برخی از شرکت های فروشنده BPMS ادعا میکنند که نرم افزار BPMS بومی و ایرانی تولید کرده اند ولی این ادعا به هیچ عنوان صحیح نیست. زیرا در تولید هر نرم افزاری از جمله نرم افزار BPMS نیاز به حداقل دو زیر ساخت وجود دارد: زیرساخت پایگاه داده زیرساخت […]

})