۲۸شهریور ۱۳۹۵
نرم افزار bpms کاموندا

نرم افزار BPMS کاموندا (BPMS Camunda) یک سیستم مدیریت فرایند سبک, سریع و درعین حال open-source می‌باشد. BPMS کاموندا به صورت کامل از استانداردهای BPMN2.0 – DMN1.1 و CMMN پشتیبانی می‌کند. ابزار کاموندا توسط سازمان‌های بزرگی همچون AT&T – Zalando – Allianz و…. استفاده می‌شود. مدلسازی فرایند در نرم افزار مدلساز اختصاصی کاموندا امکان پذیر […]

۰۲مهر ۱۳۹۵
سیستم BPMS, نرم افزار BPMS

داستان BPMS یکی از مهم ترین نکاتی که باید در هر سازمانی مدنظر قرار داد، ضریب نفوذ مکانیزاسیون فعالیت های سازمان است. این شاخص حاصل تقسیم تعداد فعالیت های مکانیزه یا الکترونیکی سازمان به کل فعالیت های است. بدیهی است هر چه این شاخص بزرگتر باشد وضعیت سازمان از لحاظ مکانیزاسیون بهتر است و سازمان […]

۰۳مهر ۱۳۹۵
BPMS اینتالیو, BPMS Intalio, نرم افزار BPMS

معرفی نرم افزار BPMS اینتالیو (Intalio) همانگونه که نرم‌افزار مدیریت پایگاه داده یک سازمان سیستم اصلی برای مدیریت و نگهداری داده‌های حیاتی سازمان است، نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) نیز سیستم اصلی برای مدیریت فرآیندهای کسب و کار و اطلاعات آنهاست. نرم‌افزار Intalio یک سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار است که بر […]

۰۴مهر ۱۳۹۵
BPMS در مقابل ERP, تفاوت BPMS و ERP

BPMS پلی است برای رسیدن به ERP این سئوالی است که ذهن بسیاری از سازمان­ها و شرکت­های کشور ما را مشغول خود کرده است. شرکت ما در حال تهیه BPMS یا سیستم مدیریت فرایندها است، آیا دیگر نیازی به ERP وجود ندارد؟ یا بر عکس، شرکت ما در شرف تهیه ERP است، آیا دیگر نیازی به BPMS وجود ندارد؟

})