۱۹مرداد ۱۳۹۵

سمینار فرهنگسازی  و آشنایی با نرم افزار BPMS حمایت مدیران ارشد از اجرای پروژه BPMS از شرایط لازم و حیاتی موفقیت در اینگونه پروژه هاست اما کافی نیست. وقتی میتوان از این موفقیت اطمینان حاصل کرد که بدنه سازمان و سایر مدیران میانی نیز همراستا و همسو با تیم داخلی مجری BPMS باشند. رسیدن به […]

۲۳مرداد ۱۳۹۵
آموزش Process Maker, آموزش پروسس میکر, آموزش BPMS

آموزش Process Maker (پروسس میکر) پروسس میکر از جمله نرم افزارهای BPMS متن باز و رایگان خوب در سطح دنیاست که مدرسین ما تجربه سال ها کار با نسخه های مختلف آنرا دارند. در این دوره آموزشی که به مدت ۸ ساعت برگزار خواهد شد، ابتدا به بیان مباحث مربوط به مدلسازی فرایند با استاندارد […]

۲۳مرداد ۱۳۹۵

آشنایی و آموزش نرم افزار BizAgi در این دوره آموزشی که از سلسه آموزش های نرم افزارهای BPMS است که به مدت ۸ ساعت برگزار خواهد شد، ابتدا به بیان مباحث مربوط به مدلسازی فرایند با استاندارد BPMN2 به مدت ۲ ساعت پرداخته میشود. برخی از مهم ترین سرفصل های آموزشی طی این ۲ ساعت عبارتند از: […]

۱۵شهریور ۱۳۹۵
نرخ بازگشت سرمایه نرم افزار BPMS

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه نرم افزار BPMS نرخ بازگشت سرمایه چیست؟ نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری رایج‌ترین نسبت سودآوری است که با تقسیم سود حاصل بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود و به عنوان یک درصد یا نسبت بیان می‌شود. این نرخ معیاری است که سودآوری یک شرکت را محاسبه می‌کند، هر چه این شاخص یا نرخ بیشتر […]

})